„ДИАГНОЗА – РАК“

Диагноза - рак Борис Гринблат

ДА СЕ ЛЕКУВАШ ИЛИ ДА ЖИВЕЕШ? В тази книга авторът разкрива причините за неуспеха на конвенционалните онкологични методи и запознава читателя с алтернативен възглед за същността на рака и неговите причини, както и с природни методи на лечение, доказали своята ефективност в практиката. От редактора По данни на Световната здравна организация ракът е една от […]