„Мислещният човек“ – Джеймс Алън

Мислещият човек - Джеймс Алън

„Написах тази скромна книжка – резултат от размишления и жизнен опит – не с цел дасъздам пространен трактат по толкова обсъжданата тема за силата на мисълта. В неяизлагам повече идеи, отколкото обяснения, за това как човек да достигне и осъзнаеистината, че „всеки сам създава себе си“ с помощта на мислите, които има и стимулира;че умът […]