Екологично чист и висококачествен български мед

“Екологично чист и висококачесвен български мед”

Медоносните пчели са се появили едновременно с цъфтящите растения преди около 50
милиона години , т.е. дълго време преди появата на човека. През своето еволюционно развитие
пчелите са живели в тясна симбиоза с растенията и взаимовръзките им са много полезни както за
пчелитер така и за растенията. Растенията са единственият естествен източник на храна /нектар и
цветен прашец / за пчелите. От друга страна пчелите са основните опрашители на културните и
дивите ентомофилни растения.Ролята на пчелите за кръстосаното опрашване на растенията се
повиши значително през последните десетилетия, когато поради интензивното използване на
големи количества инсектициди за борба с болестите и вредителите по растенията количеството
на дивите насекоми опрашители беше редуцирано в значителна степен. Многобройни научни
изследвания са доказали голямото значение на пчелоопрашването за увеличаване на добивите,
подобряване на качеството на плодовете и семената, повишаване на жизнеността и подобряване
на наследствените качества на растенията. Изчислено е, че стойността на получената
растениевъдна продукция в резултат на пчелоопрашването е 100 пъти по-висока от стойността на
произвежданите пчелни продукти.


Свали безплатно

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *