Нагревателен екраниран отоплителен кабел ”HOT-CABLE”